Gzymsy naczółkowe - Producent Elewacyjnych Profili Dekoracyjnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

Gzymsy naczółkowe

Naczółki i gzymsy nadokienne


Naczółek ... cóż to takiego ten naczółek, przyczółek, a może fronton ... Naczółkiem w architekturze zwykle nazywamy część ściany szczytowej w kształcie szeroko rozwartego trójkąta, na którego bocznych krawędziach, ukośnie umiejscowione są gzymsy, które spoczywają na belkowaniu. Belkowanie poziome również ze względów estetycznych zabudowane jest gzymsem. Zamknięta w ten sposób w trójkącie część ściany nosi nazwę tympanonu. Tympanon może pozostawać pusty (gładki) lub zdobiony ornamentami roślinnymi lub rzeźbą. Tak to wyglądało w starożytnej Grecji. W stylu  romańskim i gotyckim w miejsce rozwartokątnych trójkątów pojawiły się łuki i ostrołuki wsparte na poziomym gzymsie.
Tak to wyglądało wieki temu ... obecnie naczółki występują w wielu konfiguracjach i formach, nie tylko w przypadku dekoracji portyków. Naczółkiem dziś nazwać możemy również dekorację ponad drzwiami lub otworem okiennym, która spoczywa na półkolumnach, pilastrach, czy innym obramowaniu stanowiąc jego swoiste zwieńczenie. Frontony mogą mieć kształt rozmaitych trójkątów, wycinków okręgu, zamkniętych, otwartych lub wyłamanych, gzymsów nadokiennych zawierających dodatkowe elementy dekoracyjne lub zwyczajnych gzymsów zakończonych obustronnie gierunkami.
Gzyms nadokienny natomiast jak sama nazwa wskazuje to profil dekoracyjny umieszczany w formie pojedynczego, przerywanego gzymsu ponad otworami okiennymi lub nad drzwiami. Występują one zazwyczaj jako elementy pojedyncze, czasem w połączeniu z konsolami, które imitują podpory dla gzymsu.

 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego