Kolumny i pilastry - Producent Elewacyjnych Profili Dekoracyjnych

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kolumny i pilastry

Kolumny, półkolumny i pilastry

Co to jest kolumna chyba wie każdy kto kiedykolwiek zainteresował się architekturą. Temat kolumny to temat rzeka ... rodzajów kolumn i sposobów ich dekorowania są niemal niezliczone ilości. Każda kolumna czy pilaster ma jednak kilka cech wspólnych, a mianowicie bazę, trzon oraz głowicę (kapitel). Bazę czasem stawia się na postumencie (piedestale) często jest on mylony z cokołem. Najczęściej stosowanymi stylami architektonicznymi determinującymi wygląd i kształt kolumny są, a w zasadzie jej głowicy są:

toskański i dorycki są to prawdopodobnie najstarsze klasyczne porządki w architekturze. Kolumny wykonane w tym porządku architektonicznym charakteryzuje geometryczna forma zdobienia głowic. Nie znajdziemy w tym porządku motywów roślinnych, ani rozmaitych wolut. Kapitele toskańskie i doryckie cechuje prostota form. Ten rodzaj kapiteli jest charakterystyczny dla starożytności oraz architektury nowożytnej. Styl toskański od doryckiego różni przede wszystkim zastosowanie bazy w porządku toskańskim oraz brak kanelowania (żłobkowania). W obydwu przypadkach kapitel kolumny wieńczony był abakusem, czyli kwadratową płytą, której krawędzie były proste lub fazowane.

kolumna dorycka i toskańska
kolumna jońska

joński - głowica kolumny od góry zapięta jakby klamrą w formie podwójnej woluty (ślimacznicy, esownicy) w części środkowej może pojawiać się tzw. kimation z motywem jajownika, czyli naprzemiennie ułożonych "wolich oczu" i liści, występować może również kimation tzw. lesbijski w postaci naprzemiennie ułożonych liści o kształcie sercowatym. Wewnątrz ślimacznicy może być również klasyczna głowica dorycka lub toskańska.

koryncki i kompozytowy - charakteryzują sie bogato zdobionymi kapitelami, motywem przewodnim jest umieszczana po przekątnej woluta często wraz ze zdobieniem roślinnym, pomiędzy narożnikami znajduje się jakby wieniec z "wolimi oczkami" a pod nimi umieszczane są liczne liście akantu różnej wielkości zazwyczaj rozmieszczone w sposób symetryczny.

kolumna dorycka i toskańska
 
 
 

Półkolumna jest to kolumna częściowo umiejscowiona (schowana) w ścianie lub jej narożniku zazwyczaj wystaje ponad lico ściany połowa (w porządkach klasycznych 2/3) trzonu kolumny, natomiast  w przypadku narożnego umiejscowienia półkolumny element ten umieszczany jest zwykle na dwusiecznej kąta.

Pilaster jest to element pionowy w formie płaskiego filara wystającego nieco przed lico ściany. Pilastry pełniły funkcję konstrukcyjną, ale dziś zazwyczaj ich rola sprowadza się do zastosowań estetycznych, aby podzielić płaszczyznę ściany. Pilastry mogą być częścią dekoracji wokół portali lub okien. Każdy pilaster podobnie jak kolumna składa się z trzech podstawowych części, a mianowicie bazy, trzonu i głowicy. Elementem podobnym po pilastra jest lizena, różnica między nimi jest zasadnicza, lizena nie posiada głowicy ani bazy. Lizeny często łączone były z fryzem arkadowym (płaskimi łuczkami dekorującymi pas belkowania, umiejscowionymi pod gzymsem wieńczącym lub okapem dachowym).

 
 
 
 
 


O nas                   Produkty                   Realizacje                Pomoc                    Kontakt


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego